vakbedrijf.nl
                V a k n i e u w s  V a k b e d r i j v e n

Bouwen in de buurt van water

Bouwt u in de buurt van water? Dan heeft u misschien toestemming nodig van het Waterschap. Zelfs als u geen vergunning nodig heeft. U kunt hierover contact opnemen met het Waterschap in uw regio.

Kitafwerking zakelijke markt

Kitafwerking.nl is actief op de zakelijke markt. Van aannemers tot verenigingen van eigenaren, en van benzinepomphouders tot horecaondernemers; ons kitwerk is professioneel en optimaal afgestemd op de wensen van onze opdrachtgevers.

De toepassingsmogelijkheden van kit zijn legio. Kitafwerking.nl heeft verstand van zaken en biedt in alle gevallen maatwerk; de juiste kit en de juiste toepassing voor iedere specifieke klus. Desgewenst leveren wij de kit in een aangepaste RAL-kleur.

De kracht van kit is op alle plaatsen hetzelfde; een duurzame en waterdichte afdichting.  Met de meest moderne technieken zet Kitafwerking.nl zich in voor een optimale kwaliteit. Het VCA** certificaat waarborgt de veiligheid. Een efficiënte planning, een goede afstemming van de werkzaamheden en een duidelijke offerte maken van Kitafwerking.nl een ideale partner.

Kitbedrijf Amersfoort en omgeving

Voorkomende werkzaamheden:

- verwijderen van openstaande lekkende kitnaden, verwijderen van oude lelijke verweerde kitnaden, opnieuw aanbrengen van kitnaden, vocht en schimmelproblemen verhelpen, lekkages verhelpen - schoonmaken randen en voegwerk, herstellen slecht versleten voegwerk, kit- en voegwerk in gewenste kleuren Een nieuw te bouwen badkamer is meestal een dure aangelegenheid maar er is nog een andere optie! Kitbedrijfamersfoort.nl kan bestaande badkamers technisch weer in orde maken. U krijgt nieuw kitwerk, opgefriste voegen, reparatie van loszittende delen, andere waterkranen indien nodig etcetera. De badkamer wordt weer netjes en technisch goed! Bovendien bent u lang zoveel geld niet kwijt in vergelijking met het opnieuw laten bouwen van uw badkamer en u zit ook niet al te lang in de rommel. Meer info zie kitbedrijfamersfoort.nl

Welkom op stagemarkt

Stagemarkt.nl is de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor stages in het beroepsonderwijs. Deze website is er voor iedereen die betrokken is bij het aanbieden, zoeken en vinden van een stage of leerwerkbaan.

Ben je student? Via de knop Zoek beschikbare stageplaats vind je alle erkende bedrijven met een of meer stageplaatsen. Wil je weten welke bedrijven er nog meer zijn, ook al hebben die op het moment geen stageplaats beschikbaar? Kies Zoek in alle leerbedrijven. Bent u docent of bpv-coordinator? Wilt u een leerbedrijf voordragen voor erkenning? Kies Naar docentensite. Wilt u zoeken binnen ALLE leerbedrijven? Kies Zoek in alle leerbedrijven. Bent u een leerbedrijf of wilt u dat worden? Voor het aanpassen van uw gegevens, Kies Naar bedrijvensite.

Zoekt u bijvoorbeeld uw ‘code leerbedrijf’ zodat u een subsidieverzoek kunt indienen? Kies Zoek in alle leerbedrijven.

Wilt u graag leerbedrijf worden ga dan ook Naar bedrijvensite.

Vakbedrijf vinden

- Timmerbedrijf
- Schildersbedrijf
- Installatiebedrijf

- Kitbedrijf

Klimavision Airconditioning

Klimavision adviseert, verkoopt, installeert, onderhoud en verhelpt storingen aan koeltechnische installaties en warmtepompen.Wilt u alle technische installaties onderbrengen bij één organisatie zodat u één aanspreekpunt heeft. Dat kan ook bij Klimavision. Wij werken nauw samen met loodgieters, dakinspecteurs, meet- en regel techniekers en CV installateurs. Onze monteurs zijn hoog opgeleid en hebben een F- gassen diploma en VCA diploma. Klimavision, voor een aangenamer binnenklimaat! Meer info zie www.klimavision.nl

Vakbedrijf.nl heeft de laatste update gehad op: 5-4-2016 22:16:48

Timmermanutrecht.nl in de aanbieding

Timmermanutrecht.nl , op dit moment in beheer van B.O.R.Heiwegen, kan worden overgenomen wegens te drukke aktiviteiten in en rond Amersfoort. Goede start voor een zzper of timmerbedrijf! Email zie website.

Schreeuwend te kort aan loodgieters

Er is een schreeuwend tekort aan loodgieters. Alleen al dit jaar zijn 800 extra handjes nodig. Dat heeft OTIB, het opleidingsfonds voor de installatiebranche, becijferd. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, UNETO-VNI, verwacht dat de komende jaren de vraag naar vakmensen alleen maar zal toenemen. Dat heeft onder meer te maken met de aantrekkende woningmarkt en de vergrijzing van het personeelsbestand. ,,Veel oudere loodgieters bereiken de pensioenleeftijd," licht woordvoerder Dick Reijman toe.

Tegelijkertijd komen volgens hem te weinig jongens en meisjes van de vakscholen af. ,,Er is te weinig animo voor het vak. Dat heeft mogelijk te maken met een onjuist beeld van het vak. Sommige mensen denken dat de loodgieter bezig is met de verstopte afvoer van gootsteen of wc, maar het werk omvat veel meer dan dat. Een loodgieter doet bijvoorbeeld ook aanpassingen aan sanitair in woningen voor ouderen en reparatie- en onderhoudswerk aan riolering." Juist in het verduurzamen en energiezuinig maken van huizen of kantoren is volgens de installatiebranche werk aan de winkel. Maar niet alleen loodgieters blijken nu en in de toekomst hard nodig. Volgens arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group zit heel de bouw te springen om extra mankracht. Het laatste kwartaal van vorig jaar is de vraag naar onder anderen schilders, metselaars en stucadoors gestegen met maar liefst 66 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Het bureau spreekt van een 'zeer uitzonderlijke groei'.

Aircokeuring verplicht

Per 1 december 2013 is de aircokeuring verplicht bij een airconditioningsysteem van meer dan 12 kW (op gebouwniveau). Als eigenaar of huurder van een gebouw ben je wettelijk verplicht om je klimaatinstallaties 1 keer in de 5 jaar te laten keuren op energieprestaties. Hiervoor heb je een EPBD deskundige nodig. Meer informatie vind je op www.nvkl.nl/aircokeuring

Bouwtechnische eisen

Het Bouwbesluit 2012 biedt een overzicht van de bouwtechnische eisen. Deze eisen gelden voor alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren en winkels. De eisen gaan over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook verbouwingen en slopen vallen onder het Bouwbesluit. Op Bouwbesluit online kunt u de tekst van het Bouwbesluit 2012 raadplegen.

Lancering website kans op werk

De samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) lanceert de website kansopwerk.nl. Kans op werk toont een realistisch arbeidsmarktperspectief van alle opleidingen aan mbo-studenten.

Het gaat om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor een mbo-gediplomeerde schoolverlater op het niveau en in het verlengde van de gevolgde opleiding. Via www.s-bb.nl/kansopwerk maakt SBB de kans op werk zichtbaar voor iedere student die het komende studiejaar aan een mbo-opleiding begint en met een diploma afsluit.   Scholen vinden er informatie over de behoefte van de arbeidsmarkt aan gediplomeerden. Voor het bedrijfsleven geeft het een indicatie of er voldoende mbo-gediplomeerden op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. Wat maakt deze methode uniek? Kansopwerk.nl ontsluit informatie over de toekomstige kans op werk op het niveau en in het verlengde van de gevolgde opleiding. Het gaat om een pas gediplomeerde schoolverlater binnen een jaar na afstuderen. Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk dat bepaalde opleidingen in de techniek een beter perspectief hebben dan andere opleidingen in de techniek.

De huidige vraag naar gediplomeerden is de basis voor de toekomstige vraag. De huidige vraag wordt bepaald door het aantal vacatures voor een beroep in het verlengde van de opleiding dat geschikt is voor recent gediplomeerden en voor minimaal 12 uur per week. Regionale verschillen SBB presenteert de perspectieven per opleiding en per regio. De kansen op werk verschillen per regio.Daarom is de toekomstige kans op werk per arbeidsmarktregio in beeld gebracht. Dat betekent dat Kans op werk niet rechtstreeks betrekking heeft op een mbo-instelling. Wel op de plaats waar studenten wonen en bedrijven gevestigd zijn. Onderdeel beroepskeuzesites Kans op werk is een onderdeel van beroepskeuzesites, zoals Beroepen in Beeld en MBO Stad. De informatie is ook verwerkt in de studiebijsluiter die de meeste scholen voor elke opleiding beschikbaar hebben.Gespecialiseerde onderzoeksbureaus Panteia en E,til, gespecialiseerd in arbeidsmarktonderzoek, ondersteunden SBB bij dit onderzoek. Onderwijs en bedrijfsleven, verenigd in SBB, staan achter de nieuwe methodiek. Kans op werk wordt jaarlijks geactualiseerd. De informatie is voor iedereen beschikbaar.

Glaszetterbedrijven in Amersfoort

Via glaszettersbedrijfamersfoort.nl is het mogelijk glaszetters en glasleveranciers te vinden die werken in amersfoort en omliggende plaatsen. Tevens is op deze site info te vinden over allerlei soorten glas en toepassingen hiervan.